Devrim Şehidi Kubilay Anıldı

 

  

      2. Dönem Atatürkçü Düşünce Okulu’nun son etkinliğinde Devrim Şehidi Kubilay anıldı. PAÜ Öğretim Görevlisi Cengiz Akseki’nin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte 23 Aralık 1930’da meydana gelen Menemen Olayı işlendi. Konu ile ilgili kısa bir film gösterisinden sonra başlayan derste Öğretmen Kubilay’ın vahşice katledilişinin arkasında yatan gerçekler anlatıldı.

     19. Yüzyıldan beri doğu-batı, eski-yeni çatışmasının ülkemizde var olduğunu vurgulayan PAÜ Öğretim Görevlisi Cengiz Akseki şunları söyledi: “Menemen’de ortaya çıkan Derviş Mehmet’in yani Menemen Olayı’nın aslında tarihsel bir mazisi vardır. Anadolu insanı, Mustafa Kemal’in devrimlerinde olduğu gibi pragmatik davranıyor, kendi ihtiyaçlarını ne kadar karşılıyor ona bakıyordu. Bu nedenle İslamiyeti de kendi özgürlükçü anlayışıyla yorumluyordu. Aslında Anadolu halkının Şapka Devrimi ve Harf Devrimi ile bir sorunu yoktu. Ancak, Anadolu İslâmı medreseliler kadar dirençli değildi. Bu devrimlere karşı medreselilerin ve Osmanlının diğer seçkinlerinin; çıkarları zarar görenlerin direniş gösterdiğini söyleyebiliriz. Konuşmasını tarihimizden örneklerle sürdüren Cengiz Akseki, Nutuk’tan Atatürk’ün şu sözlerini okuyarak konuşmasın tamamladı:

«Parti, dinî düşünce ve inançlara saygılıdır.» ilkesini bayrak olarak eline alan kimselerden iyi niyet beklenebilir miydi? Bu bayrak, yüzyıllardan beri cahilleri, bağnazları ve hurafelere inananları kandırarak özel çıkarlar sağlamaya kalkmış olanların taşıdıkları bayrak değil miydi? Türk milleti, yüzyıllardan beri, sonu gelmeyen felâketlere, içinden çıkabilmek için büyük fedakârlıkların gerekli olduğu pis bataklıklara, hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemiş miydi? Cumhuriyetçi ve yenilikçi olduklarını zannettirmek isteyenlerin, yine bu bayrakla ortaya atılmaları, dinî bağnazlığı coşturarak, milleti, Cumhuriyet’e, ilerlemeye ve yenileşmeye karşı kışkırtmak değil miydi?